Na početku 22. sjednice Gradskoga vijeća Solina, koja je zbog epidemioloških razloga umjesto u Gradskoj vijećnici održana u Domu »Zvonimir«, podneseno je izvješće Mandantne komisije o ostavci Nikole Perajice (HDZ) na mjesto gradskoga vijećnika te o preuzimanju dužnosti novoga gradskog vijećnika Tomislava Ivanovića (HDZ) koji je ovom prilikom položio vijećničku zakletvu.
Uslijedilo je izvješće pročelnice odjela za proračun i računovodstvo Tihane Žižić o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Solina za 2019. koji je kako se navodi u obrazloženju, započeo s viškom prihoda u iznosu od preko 2.6 milijuna kuna prenesenih iz prethodne godine. Tijekom godine doneseni višak smanjen je za nešto više 56 tisuća kuna, a istovremeno je zabilježen manjak prihoda u iznosu od 1.561 milijuna kuna te je na dan 31. prosinca 2019. višak konsolidiranog proračuna iznosio 1.028 milijuna kuna.
Pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Sanja Samardžija predstavila je rezultate izvršenja programa gradnje te održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. prema kojima je za gradnju sveukupno izdvojeno 13.516 milijuna, a za održavanje 14.505 milijuna kuna.
Pročelnica je predstavila i prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području grada Solina i popis lokacija na kojima će se one provoditi. Riječ je o područjima na kojima je u više slučajeva utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada, a na kojima će se sukladno ovoj odluci provoditi učestala kontrola od strane komunalnog redara. Nadalje, na istima će se postaviti znakovi o zabrani odbacivanja otpada te uređaji video nadzora, a po potrebi će se površine ograđivati fizičkim barijerama.
Jedna od točaka dnevnoga reda sjednice odnosila se na smanjenje sredstava namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za čiji će se rad u 2020. umjesto predviđenih 100 tisuća izdvojiti 75 tisuća kuna.


Gradonačelnik je ovom prilikom izvijestio vijećnike i o odluci Ministarstva kulture RH prema kojoj Gradsko vijeće pokreće postupak izrade Plana upravljanja Arheološkim područjem Salona koji se donosi u svrhu redefiniranja upravljanja navedenim kulturnim dobrom, a isto podrazumijeva uključivanje u upravljačku strukturu i davanje većih ovlasti Gradu Solinu. Grad će u tu svrhu, a u suradnji s nadležnim ministarstvom formirati tijelo za praćenje koje će imati aktivan doprinos u izradi navedenoga Plana.
Prema riječima gradonačelnika riječ je o povijesnoj odluci kojom je Grad Solin nakon dugogodišnjih zahtjeva dobio dozvolu izrade novoga modela upravljanja Salonom.
Cilj je izrade ovoga plana zaštita identiteta i integriteta lokaliteta na trajno održiv način uz uključivanje svih dionika koji mogu dati dodatnu vrijednost u njegovu upravljanju – rekao je gradonačelnik dodajući kako je već uputio zahtjev za imenovanje savjetničkoga tima te da su u proračunu za 2020. osigurana sredstva za izradu novoga modela upravljanja ovim iznimno vrijednim arheološkim lokalitetom.